American Gas Natural completa la compra de Northville NG Fuels